Therapie kinderen en jongeren

Kinderen

&

Jongeren

Kinderen


Wij bieden hulp bij problemen rond eten en gewicht aan kinderen van 6 tot 12 jaar

 • Overgewicht
 • Diabetes
 • Eetstoornissen
 • Allerlei emotionele factoren die hierbij een rol spelen
  • weinig zelfvertrouwen
  • faalangst
  • omgaan met pesten
  • depressieve klachten,
  • assertiviteitsproblemen,…

> Sylvia  Gijbels

Jongeren


Wij bieden hulp bij jongeren van 12 tot 18 jaar


 • Eetproblematieken
  • emotioneel en stressgebonden eten
  • ongezonde manieren om gezond gewicht te verliezen
  • eetbuien
 • Eetstoornissen (zoals anorexia nervos, boulimia nervosa, binge-eating,…)
 • Diabetes
 • Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen
 • Assertiviteitsproblemen
 • Depressieve klachten
 • Burn-out, omgaan met stress, moeizame coping
 • Alcohol-/rookverslavingen
 • Angsten en fobieën o.a. sociale angst, faalangst, specieke angsten
> Sylvia  Gijbels

In het werken met kinderen en jongeren staat ook het gezin centraal en worden ouders bij de begeleiding betrokken in de mate dat dit nodig is. De context waarin kinderen opgroeien is immers een cruciaal gegeven en vaak blijven zij afhankelijk van ouders. Ook met school en CLB kan overleg gepleegd worden indien nodig en/of gewenst. Dit steeds in samenspraak met het kind en de ouders en met de nodige toestemming.